Bonificacions i promocions

  • Els pagaments anuals tindran una bonificació del 10%, de manera que els pagaments seran:
    • Per alumnes de grupsde dues hores setmanals: 1 rebut de 630€
    • Per alumnes de grups de tres hores setmanals: 1 rebut de 675€
  • Una família amb més de dos alumnes estudiant a Kelso School of English tindrà una bonificació del 5% en la quota.
  • Tot alumne que inscrigui a un amic o familiar, obtindrà una mensualitat gratuïta passats tres mesos de la nova inscripció.