CLASSES REGULARS

English

Kids

english kids

    70 €/mes

   +info.

2 h/setmana

English Teens

classes english kids

    70 €/mes

 +info.

2 h/setmana

Adults i

Examens

angles per empreses

3h/setmana

Formació Empreses

SP business

Grups reduïts de màxim 10 alumnes.

Grups Privats

cursos anglès

Intesius d’estius

academia angles intensiu estiu

Només en 4 setmanes
3 hores diàries

One-to-one

examens oficials

Dies i hores convingudes

Classes de Conversa

escola angles sants - conversa

1 h 30 min/setmana

English through cooking

English through cooking

Capacitat per a 10 persones