Llenguatge diplomàtic – Empreses

Per
a BUSINESS

Llenguatge diplomàtic – Empreses

Tips per a millorar el teu potencial negociador

De vegades en alguna formació a empreses ens demanen fer simulacions de casos pràctics de negociacions. Són exercicis ideals per a practicar vocabulari i frases que permetin una negociació més fluida i efectiva. Aquí us deixem algunes tècniques perquè les vostres reunions sonin una mica més diplomàtiques en anglès!

 • Feu servir el past continuous perquè soni més distant
  ex. We were hoping to hammer out the details today. / We were thinking of offering you a three month trial.

Utilitzar el past continuous us ajudarà a sonar més provisional i no excessivament directe.

 • Utilitzeu preguntes negatives per fer suggeriments
  ex. Wouldn’t it be better to…..? /  Don’t you think we could…..? / Couldn’t we…..?

Amb aquestes preguntes aporteu la vostra opinió i demaneu una reacció dels interlocutors.

 • Utilitzeu modificadors per permetre que les coses semblin menys, o més petites
  ex. That may cause a slight problem for us. / We have a bit of a problem with the accounts.

Aquí  l’ús de la paraula “slight” fa que sembleu  més suau. Frases com “bit of”,  “sort of”, “kind of” poden tenir el mateix efecte.

 • Podeu utilitzar els verbs auxiliars modals de manera similar
  ex. We might be able to agree to that, provided…../ We may be able to help you there…..

Els verbs auxiliars modals fan que el verb soni més feble i no tan definit.

 • Feu servir els adjectius positius amb ‘not’ en comptes d’adjectius negatius
  ex. That might not be possible / That’s not as reasonable as we hoped you would be.

Els adjectius positius són sempre més agradables de sentir que no pas els negatius.

 • Utilitzeu frases per donar una mala notícia a l’oient
  ex. Unfortunately….. / I’m afraid….. / I’m sorry but….. / With respect…..

Aquestes frases poden suavitzar les males notícies.

Més tips properament!

 

Posts Recents

Desa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.