Acrònims fets paraules

Acrònim, segur que saps què és un acrònim, oi?

És una paraula formada per les inicials d’altres paraules: VIP, FYI….. Et sonen oi? Potser, també, un vocable format quan unim part de dues paraules, es poden llegir com una paraula o per les seves inicials. UNESCO seria un dels acrònims més coneguts, perquè ningú en diu United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, oi?

Quan ens vam endinsar en el món dels missatges de text i els límits a l’hora d’enviar un SMS, és quan van sorgir la majoria dels acrònims actuals.  Molts necessiten que els expliquem perquè el seu significat no sembla obvi i poden portar malentesos fora de les teves classes d’anglès.

Per què s’utilitzen abreviacions i acrònims?, Per què és útil aprendre’ls?

  • S’usen en moltes converses i missatges de text per a accelerar les converses.
  • És una forma per escriure menys i més ràpid en els missatges de mòbil, Twitter, on hi ha limitació de caracters.
  • Són més ràpids a l’hora de comunicar-nos.
  • És una forma de crear complicitat amb l’interlocutor i, fins i tot de millorar algun aspecte de la comunicació que no quedi del tot clara.

Aquí teniu una llista dels acrònims en anglès més utilitzats:

ALOL – Actually Laughing Out Loud – Rient a riallades de debò

ASAP – As Soon As Possible – El més aviat possible

BFF – Best Friend Forever – Millors amics per sempre

CU – See You – Ens veiem

F2F – Face to Face – Cara a cara

FYI – For Your Information – Per a la teva informació

ILU – I Love You – T’estimo

KIT – Keep In Touch – Estem en contacte

LOL – Laugh Out Loud – Riallades de debò

MTF – More To Follow – N’hi haurà més

N1 – Nice One – Bona jugada

NP – No Problem – Cap problema

NW – No Way! – De cap manera!

OMG – Oh My God – ¡Déu meu!

PIC  Picture – Imatge

PM  Privat Message – Missatge privat

TGIF – Thank God Is Friday – Per fi és divendres

THX – Thanks – Gràcies

UFO – Unidentified Flying Object – Objecte volador no identificat

VIP – Very Important Person – Persona molt important

XOXO – Hugs and kisses – Petons i abraçades

ZZZZ – sleeping or bored – adormit o avorrit

I molts més!!!

Posts Recents

Desa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.